el centre busca fomentar la salut i estimular el potencial per a viure amb una major vitalitat, creativitat, plaer i satisfacció, integrant les diferents dimensions que conformen a la persona.

Tenim com a objectiu ajudar a la comprensió de la pròpia vida, responsabilitzant-se d’ella, protegint-la i deixant-la fluir per a guanyar autonomia i autoregulació.

Un espai segur  i lliure on la persona pot explorar i experimentar per si mateixa la seva realitat existencial.

el centre procura recursos i solucions per a alleujar de manera eficaç qualsevol dificultat tant en sessions individuals com en sessions de grup.

La nostra labor es fonamenta en tres eixos:

– Enfocament i metodologia corporal-energètica
– La inspiració dels principis humanistes
– L’experiència en comunitat com espai que conté i catalitza el creixement individual

Tindràs l’oportunitat de trobar el sistema que afavoreixi el teu benestar

Portfoli